Friday, 27 January 2012

Adab-adab makan dan minumMakan dan minum adalah dilihat sebagai ibadah jika kita mengikut cara makan seperti Rasulullah saw. Islam melalui Rasulullah saw mengajar cara atau adab makan dan minum supaya ia berkesan di dalam kehidupan dan membezakan antara orang kafir dan orang Islam dan juga membezakan antara manusia dengan haiwan.